De werkwijze
van onze praktijk

Je start binnen onze praktijk steeds met een intakegesprek of kennismakingsgesprek. Dit gebeurt a.d.h.v. een vragenlijst die u vooraf invult en bezorgt.

Bij het bepalen van een behandeling wordt jouw hulpvraag als uitgangspunt genomen. Psychotherapie dient immers vraaggericht te zijn en het behandelaanbod moet aansluiten bij jouw hulpvraag. Wanneer een hulpvraag gericht is op het stellen van een diagnose, verwijzen we kwalitatief door naar enkele samenwerkende collega’s, waarbij de nodige psychodiagnostische testen worden uitgevoerd. Na de observatiefase gaan we over tot behandeling. We stellen hiervoor samen een behandelplan op met een aantal concrete doelen. Er volgen dan regelmatige therapiesessies waarin diepgaand wordt gewerkt aan de moeilijkheden die je ervaart in je leven. Hoeveel sessies er nodig zijn, is vooraf niet te bepalen.

Een behandeling hoeft zeker en vast niet alleen via gesprekstherapie te gebeuren. Er kan ook gebruik gemaakt worden van creatieve methodieken, schrijfoefeningen, spelsituaties, huiswerkopdrachten, enzovoort, … rekening houdend met wat aansluit bij jou als persoon en wat jij nodig hebt.

Maak een afspraak
werkwijze en prijzen therapeut
werkwijze en prijzen therapeut

Vormen van
therapie op maat

Onze therapie kan vanuit verschillende settingen plaatsvinden en in verschillende vormen. Gezien de uniekheid van elke persoonlijke situatie ziet elk traject er anders uit. Binnen één traject kunnen verschillende vormen zich ook flexibel afwisselen naargelang de noden op dat moment.

Onze prijzen

Therapievorm Prijs Tijdsduur
Intakegesprek 85 euro sessie duurt 45min + 15min administratie / dossierwerk
Gezin- en/of koppeltherapie 80 euro sessie duurt 45min + 15min administratie / dossierwerk
Individueel traject 75 euro sessie duurt 45min + 15min administratie / dossierwerk
Huisbezoek 80 euro
+ 2 euro/km (straal < 20km)
sessie duurt 45min + 15min administratie / dossierwerk
Groepssessies/workshops Prijs op aanvraag Op aanvraag
Verslaggeving 50 euro /verslag -
Samenwerking met andere disciplines Prijzen op aanvraag
(psychodiagnostiek, logopedische therapie, kinesitherapie, seksuologie, loopbaanbegeleiding …)
Op aanvraag

Mogelijkheden tot terugbetaling


Via het Huis van het Kind

Praktijk Ademruimte heeft een samenwerking met de organisatie ‘Huis van het Kind’, waarbij er 75% terugbetaling mogelijk is op het bedrag, na tussenkomst van de mutualiteit. Dit aanbod is van toepassing op gezinnen waarbij louter het financiële aspect maakt dat een psychotherapie-traject niet kan opgestart worden of sessies niet frequent genoeg kunnen plaatsvinden. Enkele voorwaarden zijn hieraan gekoppeld:

Kinderen en jongeren:
  • die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Herselt, Hulshout of Westerlo én die nog inwonen bij een ouder of opvoeder
  • vanaf het kalenderjaar waarin ze 6 jaar oud worden, tot en met het einde van het kalenderjaar waarin ze 24 jaar oud worden
  • maximum 7 sessies
Meerderjarige ouders of opvoeders:
  • die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Herselt, Hulshout of Westerlo die de zorg opnemen voor ten minste 1 persoon van ten minste 12 jaar en maximum 24 jaar
  • de ouder/opvoeder wenst gebruik te maken van opvoedingsondersteuning voor deze jongere van ten minste 12 jaar en maximum 24 jaar waarvoor hij de zorg opneemt
  • maximum 7 sessies
Denkt u dat dit aanbod van toepassing is op uw persoonlijke situatie? Neem contact op met onze praktijk om de mogelijkheden te bekijken. Meer informatie kan u ook terugvinden op de website van ‘Het huis van het Kind’.
Gesprekje nodig of kennismaken?