Wat is sociale vaardigheidstraining?

Als ouder of opvoedingsverantwoordelijke droom je van een tevreden kind met een gezond zelfwaardegevoel en gepaste vaardigheden in assertiviteit en weerbaarheid. Sociaal vaardig en weerbaar zijn, is noodzakelijk voor goede contacten met leeftijdsgenootjes te hebben, erbij te kunnen horen en samen te leven. Het hangt ook nauw samen met het geluksgevoel en een positief zelfbeeld. Naast de omgang met leeftijdsgenootjes is het ook belangrijk dat kinderen zich kunnen handhaven in contacten met volwassenen zoals de ouders, familie, de leerkracht, de trainer…enzovoort. Kinderen worden met deze vaardigheden helaas niet geboren, waardoor ze risico lopen meer en meer ‘alleen’ te komen staan.

Via onze trainingsreeks spelen we in op de vraag hoe je kinderen ‘sterker’ kan maken. We brengen het leerproces op gang via allerhande speelse en creatieve opdrachten uit diverse sociale vaardigheidsmethoden. Zo is het de bedoeling dat na het beëindigen van onze workshopreeks de kinderen ‘het nodige opkikkertje aangereikt kregen waardoor er weer zonneschijn kan ingebouwd worden in hun leven’. Na de training is het de bedoeling dat het kind de sterke overtuiging heeft dat hij/zij obstakels kan overwinnen en steviger in de schoenen staat. Tenslotte toont onderzoek aan dat deze zaken een belangrijke buffer vormen tegen psychische gezondheidsklachten.


Wie komt in aanmerking?

De sociale vaardigheidstraining is voor kinderen uit de basisschool die:

 • problemen ondervinden in het contact met leeftijdsgenoten of volwassenen
 • niet durven opkomen voor eigen gedachten, gevoelens, behoeften
 • snel boos worden of juist teruggetrokken en angstig zijn
 • onzeker zijn en weinig zelfvertrouwen hebben
 • niet lekker in hun vel zitten, zich moeilijk kunnen concentreren
 • moeite hebben om ‘neen’ te zeggen of grenzen te stellen
 • het lastig vinden om feedback en/of complimenten te geven en ontvangen
 • moeilijk om kunnen met teleurstellingen
 • het vervelend vinden om eigen keuzes te maken
 • moeite hebben met luisteren, accepteren van gezag, onverschilligheid

Inhoud van de curcus

 • op een positieve manier opkomen voor jezelf, rekening houdend met persoonlijke grenzen van jezelf/ anderen
 • sterk staan op moeilijke momenten en jezelf leren beheersen
 • beter omgaan met stress, geweld, eigen agressie en pestsituaties
 • vaardigheden ontwikkelen in het oplossen van eigen problemen
 • leren om gevoelens, emoties en behoeften te herkennen bij jezelf/anderen en hoe je hiermee kan omgaan
 • leren samenspelen of samenwerken, vrienden maken en houden
 • hoe ontspanning en rust inbouwen

Praktische informatie

De training wordt in kleine groepjes gegeven en bestaat uit 3 momenten van 2,5uur. Deze gaan steeds door tijdens vakantieperiodes of weekenddagen. De kostprijs voor de volledige training bedraagt 250 euro. Hierbij is inbegrepen:

 • drie trainingsdagen (7,5uur)
 • huiswerkopdrachten voor het kind
 • post voor ouders
 • een persoonlijk werkmap
 • optie 1: intakegesprek/oudergesprek (80euro/50min)
 • optie 2: afrondingsgesprek/oudergesprek (65euro/50min)

De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling, weliswaar zijn de voorwaarden momenteel bij elke mutualiteit verschillend. Voor meer informatie omtrent de terugbetaling dient u contact op te nemen met uw mutualiteit of Praktijk Ademruimte.

Inschrijven voor de training
sociale vaardigheidstraining kinderen

Meer weten over sociale vaardigheidstraining voor kinderen?

Sociale vaardigheidstraining om een probleem aan te pakken? Maak een afspraak voor een gesprek. Samen bekijken we hoe ik meer ademruimte kan creëren voor je kind.

Contacteer ons
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte
Gesprekje nodig of kennismaken?