Voor wie is een
psychodiagnostisch onderzoek?

Bij Praktijk Ademruimte kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht voor een kwaliteitsvol en wetenschappelijk onderbouwd psychologisch onderzoek. Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin men een diagnose maakt over de persoonlijkheid of bepaalde problemen en beperkingen in kaart brengt. We bouwden  hiervoor een samenwerking uit met enkele psychologen die o.a. werken met psychologische vragenlijsten, observatieschalen, tests, interviews, enzovoort. Na het onderzoek is er een helder beeld over jouw klachten, problemen, kwaliteiten en valkuilen. Zo wordt het mogelijk de behandeling af te stemmen op wat jij in jouw persoonlijke situatie nodig hebt.

Er kan ook een IQ onderzoek (intelligentieonderzoek) afgenomen worden. Dit geeft informatie over hoe jouw capaciteiten zich verhouden ten opzichte van leeftijdsgenoten, waarna een uitspraak kan gedaan worden over jouw functioneren in het dagelijkse leven. Daarnaast kan het belangrijke informatie bieden voor een individueel behandelprogramma of bij advies in een school - of werkomgeving.

Onze werkwijze & prijzen
Psychodiagnostisch
onderzoek

Meer weten over psychodiagnostisch onderzoek?

Een probleem in kaart brengen met een psychodiagnostisch onderzoek voor je kind of jezelf? Maak een afspraak en kom lang voor een gesprek.

Maak een afspraak
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte
Gesprekje nodig of kennismaken?