Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van behandeling die werkbaar is bij psychologische, emotionele, sociale en relationele problemen. Ook wanneer er sprake is van een fysiek lijden, kan psychotherapie waardevol zijn.

Het doel van psychotherapie is om het welzijn en functioneren van een persoon weer in evenwicht te brengen. Via een leerproces van anders omgaan met je klachten, ga je anders kijken naar en anders reageren op situaties, waardoor je persoonlijke lijden automatisch vermindert. Dit heeft een positief effect op uw dagelijks functioneren, uw welzijn, algehele psychische en lichamelijke gezondheid.

Via psychotherapie komt er mentale (adem)ruimte vrij om stil te staan bij jezelf, je emoties, je relaties en de moeilijkheden die je ervaart in je leven. Cliënt en therapeut zoeken samen naar antwoorden op je vragen, nieuwe inzichten en perspectieven. De weg naar persoonlijke groei wordt weer vrij gemaakt. Zo leer je uw eigen groeiproces zelf terug in handen nemen. De therapeut werkt hierbij eerder ondersteunend in het vinden van eigen oplossingen en keuzes, maar zal nooit jouw groeiproces overnemen.Wat is integratieve psychotherapie?

Binnen de psychologie en psychotherapie zijn er veel standpunten over wat nu dé juiste vorm van therapie is. Nog vaak is het zo dat therapeuten voorstander zijn van één bepaalde visie. Men blijft hier vervolgens strikt aan vasthouden vanuit een sterke overtuiging dat andere therapieën hun beperkingen hebben en/of niet-werkbaar zijn. Als integratief psychotherapeut beschouw ik de overvloed aan zienswijzen net als een rijkdom. Via een uitgebreide studie over de verschillende psychologische en psychotherapeutische invalshoeken, kan de integratief therapeut een uniek traject samenstellen, bestaande uit verschillende therapievormen en zienswijzen die stroming-overschrijdend zijn.

Een meerwaarde is dat de aandacht zo gericht wordt op alle belangrijke aspecten binnen het menselijke functioneren: het emotionele, het gedragsmatige, het contextuele, het cognitieve, het lichamelijke… en er binnen één traject gelijktijdig kan op ingewerkt worden.

Integratieve psychotherapie laat dus een groot aanbod toe, volledig op maat van de persoon. Methodes en technieken uit de verschillende therapievisies (psychodynamisch, cliëntgericht, cognitieve gedragstherapie, existentiële therapie, systeem- en contextuele therapie, oplossingsgerichte therapie, koppeltherapie… enzovoort) worden gecombineerd.

Onze werkwijze & prijzen
psychotherapie

Meer weten over psychotherapie?

Overweeg je een psychotherapiebehandeling voor jezelf of je kind en wens je meer informatie? Maak een afspraak voor een gesprek, of contacteer ons.

Maak een afspraak
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte
Gesprekje nodig of kennismaken?