Praktijk Ademruimte
voor psychotherapie en coaching

In Praktijk Ademruimte in Hulshout kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht bij psychotherapeute Elien Goris voor een brede waaier aan hulpvragen van zowel emotionele, psychologische als opvoedkundige aard.

Je kan bij ons terecht voor verschillende trajecten en behandelingen, zoals psychotherapie, coaching, loopbaanbegeleiding, opvoedingsondersteuning, multidisciplinaire samenwerking en psychodiagnostisch onderzoek.

Wij bieden onze trajecten aan in verschillende vormen van therapie, zoals: individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie of een combinatie hiervan.

Onze werkwijze & prijzen
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte

De visie van
Praktijk Ademruimte

Verwerking

We creëren een (adem)ruimte waarin we samen zoeken naar werkbare manieren om onze emoties te leren uiten en verdragen om zo tot verwerking te komen. Deze (adem)ruimte kan de vorm aannemen van een gespreksruimte, creatieve ruimte, spelruimte, rust- en ontspanningsruimte,…enzovoort. Verwerking betekent dát wat pijn doet leren korter brengen (inademen) en weer op afstand zetten (uitademen) wanneer we dit zelf willen.

Traject op maat

Er heerst binnen mijn praktijk een sterke overtuiging dat elke persoon en elke situatie bijzonder en uniek is. Zo werk ik steeds met een traject op maat. Dit gebeurt vanuit een afstemming op de leefwereld van de cliënt. Een aangename, rustige en huiselijke sfeer, waar iedereen zich welkom kan voelen, staat voorop.

Over mezelf

Psychotherapeute Elien Goris

Mijn naam is Elien Goris. Met veel plezier kan ik vertellen dat ik van mijn job een soort levenswerk heb kunnen maken. Het startte allemaal bij mijn studie in de orthopedagogiek. Al snel bouwde ik een waaier aan werkervaringen op met gezinnen binnen diverse centra van de Integrale Jeugdhulp en de kinder- en jeugdpsychiatrie.

In mijn dagdagelijkse werk met kinderen, jongeren, volwassenen, koppels, gezinnen,… bleef ik telkens oprecht verwonderd hoe mensen de moed en kracht vonden om een heel kostbaar stuk van hun leven met mij te delen. In het werken met hun levensverhalen waardeerde ik hun openheid. Hieruit haalde ik zelf veel levensenergie en het gaf me de wijsheid om dat wat waardevol en voldoening gevend voor je is ten volle uit het leven te halen. Dit was dan ook mijn grote drijfveer tot verdere verdieping/specialisatie in de boeiende wereld van de psychologie en psychotherapie.

Zonder twijfelen ging ik van start met een vierjarige postgraduaat in de integratieve en humanistische psychologie en psychotherapie en een systeemgerichte specialisatie in koppel- en relatietherapie. Naast mijn huidige halftijdse job als gezinswerker in een residentieel jeugdzorgcentrum, richtte ik bijgevolg een eigen thuispraktijk op.

Tot op de dag van vandaag blijf ik me verder specialiseren in actuele thema’s en problemen.
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte
Gesprekje nodig of kennismaken?