Wat is speltherapie?

Omdat kinderen hun gevoelens nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, praten ze over het algemeen niet zo snel over hun problemen. Voor kinderen van ongeveer 2 tot 12 jaar wordt er binnen onze praktijk daarom gewerkt met speltherapie. Speltherapie is de enige psychotherapeutische methode die vanuit de belevingswereld van kinderen is ontwikkeld. Spel is een natuurlijke uiting van het kind of anders gezegd drukken kinderen zich uit via spel. Vervolgens is het een goede methodiek om een vastlopende ontwikkeling weer op gang te brengen. Via speltherapie wordt er gewerkt aan een basis waarbij het kind een ontspannen modus kan aannemen om vervolgens gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met nieuw gedrag.

Speltherapie heeft een aantal voordelen:

 • kinderen spelen niet alleen omdat het leuk is, maar ook omdat ze ervan leren
 • door te proberen, situaties na te spelen en aan te passen leren kinderen over gedrag, sociale rollen en gevoelens
 • een kind speelt over wat zich bezig houdt en onderzoekt zo het eigen probleem
 • omdat in spelen alles mogelijk is, zijn er ook altijd oplossingen. Zowel in het spel als in de werkelijkheid werken deze oplossingen door
 • opmerkelijk hierbij is dat een kind oplossingen vindt die voor hem/haar werken en dat ze zelf zo de kracht vinden om met moeilijke situaties om te gaan

De positieve resultaten van speltherapie zijn dan ook wetenschappelijk bewezen. Via spel:

 • worden negatieve gevoelens gereguleerd en stress verminderd
 • worden moeilijke ervaringen verwerkt
 • wordt nieuwe informatie geordend en geïntegreerd op emotioneel en cognitief niveau
 • wordt een oefenplek geboden voor nieuw gedrag en nieuwe oplossingen
 • wordt het inlevingsvermogen bevorderd
 • wordt de fantasie en het creatieve denken gestimuleerd

In Praktijk Ademruimte zal, na het spel-therapeutisch belevingsonderzoek, steeds in een oudergesprek de resultaten besproken worden. De ouders worden mee betrokken in wat er op dat moment nodig is voor hun kind.

Onze werkwijze & prijzen
speltherapie

Meer weten over speltherapie voor kinderen?

Een probleem aanpakken met speltherapie? Maak een afspraak en kom lang voor een gesprek.

Maak een afspraak
psychotherapeute hulshout - Praktijk Ademruimte
Gesprekje nodig of kennismaken?